În fiecare an puteți redirecționa către un ONG 2% din impozitul pe venit plătit deja către statul român în anul precedent. Astfel, puteți contribui cu o sumă de bani pentru o cauză, fără să aveți alte costuri.

Termenul limită până la care se poate transmite formularul D230, este de 31 Iulie 2019.

Procedura de redirecționare poate fi una 100% online prin intermediul aplicației Spatiu privat virtual, în măsura în care aveți deja un cont activat. Cei care nu au un cont activat, pot activa unul prin completarea formularului de la această pagină și aprobarea telefonică cu ajutorul unui operator ANAF Buftea la numărul de telefon 021-3515612 (valabil doar pentru locuitorii domiciliați în comuna Corbeanca).

După autentificarea în aplicația Spațiu privat virtual, accesați în meniul din stânga butonul Declarații > Completare declarații și veți putea completa Formularul 230, dacă în 2016 ați avut venituri din salarii sau din pensii, sau Formularul 200 dacă în 2016 ați realizat venituri (și) din activități independente (profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală, chirii).

În formular, prima secțiune DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUI conține datele deja existente în sistem, deci nu va fi nevoie să introduceți date.

A doua secțiune, DATE PRIVIND CATEGORIILE DE VENIT PENTRU CARE SE SOLICITĂ 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, presupune:

bifarea căsuței Venituri din salarii și asimilate salariilor

A treia secțiune, DESTINATIA SUMEI REPREZENTÂND PANA LA 2% DIN IMPOZITUL ANUAL, POTRIVIT ART.57 ALIN.(4) DIN LEGEA NR.571/2003, presupune:

  • bifarea căsuței Susținerea unei entități nonprofit/ unități de cult
  • câmpul Suma platită (lei), poate rămâne necompletat
  • în câmpul Denumire entitate nonprofit/unitate de cult introduceți: ASOCIAȚIA CIVICĂ ACTIV CORBEANCA
  • în câmpul Cod de identificare fiscală introduceți: 37410271
  • în câmpul Cont bancar (IBAN) introduceți: RO72 CECE B328 30RO N439 8015

Pentru finalizare faceți clic pe butonul albastru Tansmitere date.

După transmiterea datelor veți primi mesajul “Datele introduse de dumneavoastră au fost preluate cu succes. Urmăriți secțiunea Mesaje pentru a primi PDF-ul rezultat și recipisa generată în urma depunerii.”